Dla Firm

Prowadzimy zajęcia z języka ogólnego i specjalistycznego

Przed rozpoczęciem szkolenia proponujemy:

  • Identyfikację potrzeb firmy – współpracę z działem HR
  • Test kwalifikacyjny – określenie poziomu zaawansowania
  • Rozmowę z metodykiem – analiza umiejętności komunikacyjnych, ustalenie potrzeb i oczekiwań pracowników

W trakcie szkolenia:

  • Nadzór metodyczny
  • Ocena postępów w nauce
  • Testy końcowe

Po zakończonym szkoleniu:

  • Raport końcowy
  • Certyfikat
  • Propozycja dalszego kształcenia pracowników
Telefon 609 667 189
ul. Kolorowa 11 lok. 18
02-495 Warszawa