Wykwalifikowana kadra lektorów

Kameralne grupy (max 6 osób)

Przyjemna atmosfera i przystępne ceny

Szukasz dobrej szkoły językowej w Warszawie ?
Sprawdź naszą ofertę.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Target jest dynamicznie rozwijającą się szkołą oferującą swoim Słuchaczom szeroki wybór szkoleń językowych.

Małe grupy to wizytówka naszej szkoły. 90 procent Słuchaczy wybrało naszą szkołę z polecenia, a wybierają nas, bo jesteśmy skuteczni w nauczaniu języków obcych.

Każdego Słuchacza traktujemy indywidualnie, wychodząc naprzeciw Jego potrzebom i oczekiwaniom. Wspieramy innnowacyjne rozwiązania i metody nauczania. Zatrudniamy wykwalifikowanych, profesjonalnych lektorów, dla których nauczanie jest pasją.

Nauczamy w siedzibie naszej szkoły w Ursusie przy ul. Kolorowej 11/18, a także w firmach, szkołach i przedszkolach. Prowadzimy zajęcia indywidualne i w kameralnych grupach (liczących maksymalnie 6 osób). Każda grupa dopasowana jest do wieku Słuchaczy i poziomu ich zaawansowania językowego. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci.

W nauce języka wykorzystujemy metody odpowiednie do wieku Słuchaczy: CLIL, TPR metody projektu, prezentacji językowych, konkursy, zajęcia artystyczne, gry i zabawy.

Grono zadowolonych słuchaczy jest najlepszą rekomendacją dla naszej szkoły.

Prowadzimy zajęcia oraz zapewniamy specjalistyczne tłumaczenia z  języków:

  • angielskiego

  • niemieckiego

  • włoskiego

  • francuskiego

  • hiszpańskiego

  • rosyjskiego

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Target is a fast growing school which offers a variety of language courses. We place emphasis on classes in small groups. Ninety percent of our students have chosen Target because it was recommended to them. They choose us because we teach foreign languages effectively.

We treat each student in an individual, special way, meeting their needs and expectations. We foster innovation in our teaching methods. Our teachers are highly trained individuals who take their profession as passion.

Our courses are held in Ursus, at Kolorowa 11/18 where the school’s premises are located, and also in companies, public schools and kindergartens. We offer individual classes as well as classes in small groups (up to 6 people). Groups are composed in accordance with students’ age and language level. Parents are notified of their children’s progress on a regular basis.

In language teaching, we apply methods which are suitable for students’ age: CLIL, TPR, projects, presentations, contests, art classes and games.

A large number of satisfied students is the best recommendation for our school.

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Target ist eine sich dynamisch entwickelnde Sprachschule, die eine Vielfalt an Sprachkursen bietet. Was uns auszeichnet ist Unterricht in kleinen Gruppen. Neunzig Prozent unserer Kursteilnehmer/innen haben Target auf Empfehlung gewählt, und sie wählen uns, weil wir Fremdsprachen effektiv unterrichten.

Alle Kursteilnehmer/innen werden individuell betreut und wir gehen gezielt auf ihre Bedürfnisse und Erwartungen ein. In unseren Kursen setzen wir innovative Lösungen und Methoden ein. Unsere Lehrer sind hochqualifizierte Fachkräfte, die ihre Leidenschaft für Fremdsprachen zum Beruf gemacht haben.

Unsere Kurse finden an unserem Standort ul. Kolorowa 11/18 in Ursus statt, und sie laufen auch in Unternehmen, Schulen und Kindergärten. Wir bieten individuellen Unterricht sowie Kurse in kleinen Gruppen an (mit maximal 6 Personen). Bei der Einstufung in die Gruppen nehmen wir Rücksicht auf das Alter und Sprachniveau der Kursteilnehmer/innen. Eltern werden über den Lernfortschritt ihrer Kinder informiert.

In unserem Sprachunterricht setzen wir Methoden ein, die für das Alter der Kursteilnehmer/innen geeignet sind: CLIL, TPR, Projekte, Vorträge, Wettbewerbe, Kunstunterricht und Sprachspiele.

Eine große Anzahl an zufriedenen Kursteilnehmer/innen ist die beste Empfehlung für unsere Schule.

Target è una scuola di lingue dinamica e moderna che offre un’ampia scelta di corsi.

La nostra forza sono i piccoli gruppi di studenti. Grazie alla nostra efficacia la scuola Target viene caldamente raccomandata  – infatti il 90 percento dei nostri studenti l’ha scelta per questo motivo.

Ogni studente viene considerato individualmente, prestando attenzione ai suoi bisogni e alle sue aspirazioni. Utilizziamo metodi d’insegnamento innovativi e assumiamo solo insegnanti altamente qualificati che amano il proprio lavoro.

Oltre a tenere i corsi di lingue nella sede della nostra scuola nel distretto di Ursus in via Kolorowa 11/18, offriamo lezioni nelle sedi di varie compagnie, scuole ed asili. È possibile scegliere tra corsi individuali e in piccoli gruppi (fino ad un massimo di 6 persone). Ogni corso è strutturato secondo l’età e il livello di competenza. I genitori sono costantemente informati sui progressi dei loro figli.

Nella nostra scuola utilizziamo una vasta gamma di metodi d’insegnamento adeguati all’età degli studenti, tra cui CLIL, TPR, apprendimento basato sul progetto PBL, presentazioni in lingua straniera, concorsi, apprendimento attraverso l’arte, il gioco e il divertimento.

I nostri stessi studenti sono la migliore raccomandazione per la nostra scuola.

L’école de langues «Target School» est un centre d’enseignement qui se développe de manière dynamique et qui offre à ses apprenants un large éventail de cours et de formations linguistiques. Les cours de langues sont conçus pour de petits groupes. De plus, 90 pour cent de nos étudiants ont choisi notre centre d’enseignement grâce aux recommendations. Les apprenants confirment que nous sommes efficaces dans l’enseignement de langues étrangères.

Nous proposons un suivi pédagogique individuel et personnalisé, en répondant aux attentes et besoins de nos élèves. Nous soutenons les approches novatrices dans l’enseignement de langues. Notre équipe de formateurs se distingue par le professionnalisme, l’ouverture d’esprit et la motivation.

Les cours ont lieu dans notre école «Target School» à Ursus dans la rue Kolorowa 11/18, mais aussi dans des entreprises, écoles primaires et écoles maternelles. Nous offrons les classes de maximum 6 personnes. Chaque groupe est adapté à l’âge des apprenants et à leur niveau.

Au cours de langues, nous profitons des méthodes adaptées à l’âge de nos apprenants: EMILE/CLIL (Enseignement de Matières par Intégration d’une Langue Etrangère/Content and Language Integrated Learning), TPR (Réponse physique total/Total Physical Response), pédagogie de projet, présentations linguistiques, concours, activités artistiques et jeux.

La satisfaction de nos apprenants est la meilleure recommendation pour notre école.

Centro de Enseñanza de Idiomas "Target" es una escuela que se desarrolla rápido y que ofrece a sus estudiantes una gran variedad de los cursos de idiomas. Lo que distingue a nuestra escuela son los grupos pequeños de estudiantes. 90% de los estudiantes eligió nuestra escuela por recomendación. La gente nos elige porque somos eficaces en la enseñanza de las lenguas extranjeras.

Cada alumno está tratado de forma individual tendiendo en cuentra sus necesidades y expectativas. Usamos nuevos métodos de enseñanza e incorporamos unas soluciones innovadoras. Empleamos profesoras profesionales y cualificadas para las cuáles la enseñanza es una pasión.

Enseñamos en la sede de nuestra escuela en la calle Kolorowa 11/18 (barrio Ursus), pero también en las empresas, escuelas y guarderías. Tenemos clases indivuduales y en pequeños grupos (máximo 6 alumnos). Cada grupo está adaptado a la edad de los estudiantes y su nivel de idioma. Los padres están recibiendo la información continua sobre el progreso de sus hijos.

En la enseñanza del idioma usamos métodos adecuados a la edad de los alumnos: AICLE, TPR, aprendizaje basado en proyectos, presentaciones, concursos, actividades artísticas y juegos.

El gran número de alumnos satisfechos es la mejor recomendación para nuestra escuela.

Drodzy Słuchacze!

Jak nauczyć się uczyć? Jak zapamiętać słownictwo? Jak zrozumieć tekst w języku obcym? Jak zmotywować się do działania?

Nauka języków obcych to przede wszystkim komunikacja – słowna bądź pisemna. To rozumienie języka i pełne zanurzenie się w nim. To w końcu chęć rozwijania się i doskonalenia swoich umiejętności. Każdy język to brama do innego ciekawego świata. Co jeśli chcemy mówić i rozumieć w danym języku obcym lecz nie udaje nam się przyswoić słownictwa na test? Dlaczego wyniki nie odzwierciedlają naszych umiejętności?

Przede wszystkim spokój. Nauka języka to nie wyścig, nie gonimy słówek i czasów gramatycznych, nie wyprzedzamy ich lecz wspólnie gramy w jednej drużynie. Testy wywołują u uczniów strach i niechęć, podczas gdy mają za zadanie sprawdzić czy osiągnąłeś w danym czasie wymaganą wiedzę i czy potrafisz się nią wykazać. Kartkówka, test, egzamin… po prostu sprawdź swoją wiedzę i sam siebie zapytaj czy nie trzeba przypadkiem wrócić do pewnych zagadnień językowych. Z kolei praca domowa to nie kara lecz kontynuacja tego, co udało ci się dowiedzieć w szkole czy na dodatkowych zajęciach.

Czas i pora. Są tacy, którzy o wczesnej porze dnia mogą podbić świat, a wieczorem najchętniej schowaliby się pod kocem bez słowa. Jeżeli rano możesz zrobić więcej, spraw by to pomogło ci nauczyć się czegoś. A może słówko dnia? Fragment piosenki w języku obcym? To może stać się pozytywnym bodźcem do dalszej nauki.

Kolor. To właśnie kolory zwracają naszą uwagę dlatego warto spróbować ‘pokolorować’ naszą naukę języka. Kolorowe notatki, podkreślenia, rysunki, tabelki i znaczki… Sprawdź czy to działa!

Globalne rozumienie. Gdy masz przed sobą długi tekst i w dodatku nie widać w nim żadnych akapitów… Pobieżnie sprawdź o czym może być mowa. Przeczytaj tytuł, pierwsze zdanie, zdanie w środku i na końcu. Gdy uda ci się rozpoznać kontekst, przejdź do uważnej lektury. Podkreślaj i zaznaczaj ważne informacje, a gdy jest taka możliwość, czytaj na głos.

Powtórzenia. Nasza pamięć wymaga powtarzania i jest to oczywisty fakt. Podziel naukę na części : powtórz po 30 min, po godzinie, po dobie. Spanie ze słownikiem nie przyniesie rezultatów, zamiast tego rób powtórki słownictwa z kolegami, rodzeństwem, rodziną.

Szukaj motywacji. Samodyscyplina i wewnętrzna motywacja do rozwijania spowoduje, że uwierzysz w siebie, w swoje możliwości i zaczniesz czerpać przyjemność z nauki. Uwierz, że nauka języka obcego to nowa przygoda.

Ucz się języków obcych by podróżować i poznawać kulturę innych krajów, by poznawać ludzi i znaleźć ciekawą pracę w przyszłości. Nie poddawaj się gdy coś pójdzie nie tak. Wyciągnij wnioski i pamiętaj :

Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
‒ Roger Bacon –

By Anita Abramczuk

Poznaj nas

O wysoką skuteczność i miłą atmosferę w Target School  dba nasz zespół profesjonalnych lektorów, pełnych pasji i zaangażowania.

Powiedzieli o nas

Dla osób zainteresowanych opinie o nas dostępne są w siedzibie szkoły.

Target Ośrodek Nauczania Języków Obcych uczy moje dzieci od kilku lat.
Jego zalety to:
• Ciekawie prowadzone lekcje dostosowane do poziomu i zainteresowań.
• Profesjonalnie dobrani lektorzy.
• Lekcje podzielone na części: pisanie, słuchanie i mówienie
• Każdy następny rok pracy bazuje na poznanym wcześniej słownictwie i wprowadzaniu nowego. Nie ma takich sytuacji, że dziecko ciągle uczy się tego samego.  Zatem widać postępy.
• No i oczywiście przekład się to na świetne wyniki w nauce w szkole i udziały w konkursach językowych.
Serdecznie polecam
Emilia Polit
Chciałabym bardzo polecić wszystkim szkolę nauki języków obcych Target. Od kilku lat mój syn Jakub, uczęszcza tam na zajęcia z j.angielskiego. Dzięki tym zajęciom miał na zakończenie II klasy ocenę celującą. Zajęcia w Targecie przygotowane są zawsze profesjonalnie, a lektor dostosowuje je do potrzeb dziecka. Po każdych zajęciach jest mail z informacją, co dzieci robiły na zajęciach i co jest zadane. Często robione są testy i sprawdziany, które pomagają weryfikować braki. Funkcjonowanie i profesjonalizm szkoły tak bardzo mi się podobają, że napisałam również Jakuba na zajęcia z j. hiszpańskiego. Wiem, że moje dziecko jest pod bardzo dobrą opieką wysoce wykwalifikowanej kadry. Polecam 🙂
Urszula Dymek, mama Jakuba

Od 4 lat moje dzieci uczęszczają na zajęcia prowadzone przez Target. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu nauki, podejścia do  ucznia, sposobu prowadzenia zajęć oraz formy komunikacji z rodzicami.

Paulina Kowalska, mama Tosi i Kuby

Lekcje prowadzone przez  Target to przede wszystkim indywidualne podejście do ucznia, pełne zaangażowanie oraz jasny i zrozumiały przekaz informacji na zajęciach. Zdecydowanie polecam!

Gosia lat 30, specjalistka ds. Reklamy
Telefon 609 667 189
ul. Kolorowa 11 lok. 18
02-495 Warszawa